oktober 23, 2017

Princenhage Fonkelt

In December organiseren we: Princenhage Fonkelt.

Tijdens Princenhage Fonkelt vinden diverse activiteiten plaats op en rond de Haagsemarkt.

In de loop van het jaar zal er een invulling gegeven worden aan dit evenement.