oktober 23, 2017

Over SEP

S.E.P. staat voor Stichting Evenementen Princenhage. Het bestuur van S.E.P. is een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van het verenigingsleven en bezoekers van Princenhage

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit zeer betrokken mensen die een actieve rol spelen in en rond Princenhaagse vereniging- of ondernemersleven. Zij hebben een adviserende rol met betrekking tot het evenementenbeleid, promotiebeleid, sponsoringbeleid, etc.

In het groeimodel van S.E.P. gaan wij ervan uit gaat dat er verschillende commissies samengesteld worden die ondersteuning bieden aan de evenementen die door SEP georganiseerd worden. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers die meewerken in de voorbereiding danwel op de dag van het evenement zelf.

Visie en missie S.E.P.

Een gezellig, aantrekkelijk Princenhage voor bewoners en ondernemers. Mensen zullen praten over een bourgondische dorpskern in de stad Breda waar actieve, sociale, down to earth mensen zich vertoeven. Dat is waar S.E.P. voor gaat.

S.E.P. staat voor samenwerking en beleving. Samen zorgen we ervoor dat Princenhage een kern is en blijft waar het fijn wonen is en ondernemers zich willen vestigen. S.E.P. is een actieve club van mensen die er plezier in hebben om samen met anderen positieve belevingen in Princenhage te realiseren.

Doelstellingen SEP

S.E.P. stelt zich als doel om Princenhage te promoten door het initiëren en coördineren van diverse evenementen teneinde de cohesie tussen het bedrijfsleven, verenigingsleven en de Princenhaagse samenleving te verbeteren.

Uit deze doelstelling valt te herleiden dat de beleving van de mensen die in Princenhage werken, wonen en ontspannen voorop staat. S.E.P. is een professionaliseringsslag, om het positief beïnvloeden van deze beleving, gestructureerd te organiseren. Dit doet S.E.P. in eerste instantie door het organiseren van een aantal eigen evenementen. Dat is in ieder geval de focus in de eerste jaren.

Indien gewenst, kan S.E.P. in toekomst mogelijk een faciliterende rol voor andere organisaties binnen Princenhage vervullen, zodat een optimale afstemming en een efficiencyslag plaatsvindt. Op dit moment worden verschillende initiatieven genomen door verschillende verenigingen, ondernemersgroepen, bewoners, etc. voor evenementen in Princenhage. Soms overlappen deze evenementen elkaar, of volgen ze elkaar snel op. Ook wordt telkens door ieder apart energie gestoken in zaken die mogelijk centraal te faciliteren zijn, bijvoorbeeld de inzet van verkeersbrigadiers, de inzet van verkeersmaterialen, de aanvraag van vergunningen, etc. Dit is zonde van de energie die de mensen, vaak vrijwilligers, erin steken. Wellicht kan S.E.P. in de toekomst hierin een rol spelen, Daarbij is het zeker niet de bedoeling om de organisatie van bestaande evenementen over te nemen en/of bestaande organisaties onder S.E.P. te plaatsen.

%d bloggers liken dit: